suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Medling i familjefrågor

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Medlare i familjefrågor erbjuder hjälp och stöd på begäran när det uppstår konflikter i familjen.

Medling i familjefrågor används oftast då, när makarna överväger eller redan har beslutat att skilja sig. Det kan också användas av familjer som redan är skilda men som behöver stöd av en medlare för att anpassa sig till den nya livssituationen.

Syftet med medling är att skapa en konfidentiell och ö ...

Gör så här

Kontakta familjerådgivningen eller den familjerättsliga enheten i din boendekommun. Uppfostrings- och familjerådgivningens tjänster är avsedda för barnfamiljer.

För vem och på vilka villkor

Medling i familjefrågor är frivillig, avgiftsfri och konfidentiell. Medlingen bygger på deltagarnas egen vilja och motivation.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ni kan som par söka medling i familjefrågor i konfliktsituationer, när ni överväger skilsmässa eller redan har fattat beslut om det. Medling kan tillämpas även efter separationen till exempel för att utreda meningsskiljaktigheter om barnet.

Om du lever i ett äktenskap, samboförhållande eller registrerat partnerskap har du och din familj rätt till medling. Medlingen är konfidentiell och frivillig.

Medlarna är personer med sakkunskap om familjerådgivning, familjerätt eller barnskydd som har näringstillstånd. Medling vid familjefrågor ordnas av socialnämnden på egen hand eller i samarbete med exempelvis sammanslutningar, företag, stiftelser eller andra yrkeskunniga aktörer.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 10.2.2023