suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Material- och informationstjänst

  • Tjänst
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

Från material- och informationtjänst kan man fråga efter handlingar som hör till Pargas stad samt dessa som hör till Nagu, Korpo, Houtskär eller Iniö kommunerna eller Pargas köping och Pargas landskommun.

Gör så här

Handlingar kan begäras för påseende per e-post, telefon, brev eller genom att själv besöka stället.

Kontakta informationshanteringssakkunnig Sari Eriksson-Lumikko.

förnamn.efternamn@pargas.fi eller

044-3585702

Vi rekommenderar att kontakta oss med e-post eftersom sökandet efter handlingar kan ta tid.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Myndighetsverksamheten och dess handlingarna är i regel offentlig. Handlingarna är alltså offentliga, om inte annat bestäms i lagen. Om handlingen är hemlig, är myndigheten skyldig att motivera beslutet om hemlighållande. Dessutom har alla i huvudsak rätt att få information om handlingar som gäller dem själva, även om det i lagen skulle ha bestämts att de ska hemlighållas.

Myndigheten ska ordna dokumentförvaltningen så att medborgarna enkelt får tillgång till handlingarna och informationen i dem. I material- och informationstjänsten håller dokumentförvaltning handlingar tillgängliga för allmänheten och bistår vid användningen av arkiven.

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPargas stad
Ansvarig för tjänstenPargas stad
Område Pargas
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 14.1.2020