suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Material- och informationstjänst

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Kommunens arkiv finns i ämbetshuset.

Gör så här

Handlingar kan begäras för påseende per e-post, telefon, brev eller genom att själv besöka stället.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För att ta del av handlingarna i myndighetens lokaler uppbärs i huvudsak ingen avgift. Kopiering kan vara avgiftsbelagt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Myndighetsverksamheten och dess handlingarna är i regel offentlig. Handlingarna är alltså offentliga, om inte annat bestäms i lagen. Om handlingen är hemlig, är myndigheten skyldig att motivera beslutet om hemlighållande. Dessutom har alla i huvudsak rätt att få information om handlingar som gäller dem själva, även om det i lagen skulle ha bestämts att de ska hemlighållas.

Myndigheten ska ordna dokumentförvaltningen så att medborgarna enkelt får tillgång till handlingarna och informationen i dem. I material- och informationstjänsten håller dokumentförvaltning handlingar tillgängliga för allmänheten och bistår vid användningen av arkiven.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 3.8.2022