suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Marktäkttillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

Ansökan om marktäkttillstånd lämnas till kommunens miljövårdsmyndighet, byggnads- och miljönämnden, som fattar beslut i ärendet efter påseendetiden

Gör så här

Ansök om tillstånd enligt marktäktslagen för bortforsling, lagring på plats och förädling av marksubstans. Ansök skriftligen om tillstånd hos den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Bifoga en täktplan till tillståndsansökan med detaljerade uppgifter om täktverksamheten och miljövården.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

För beviljandet av tillstånd tillämpas de allmänna villkoren i marktäkstlagen, men särskild vikt läggs vid skärgårdsnaturens specialdrag. Därför är platserna nära stränder och grundvattenområden under särskild uppsyn.


Tidsfrist

Tillståndet behöver sökas i god tid innan verksamheten inleds, för att ansökan hinner behandlas och tillståndet beviljas

Handläggningstid

Behandlingen av ansökan tar 2-4 månader

Giltighetstid

Marktäktstillstånd beviljas för viss tid, i allmänhet för högst tio år.

Tillståndet beviljas för 10 år, endast i särskilda undantagsfall för längre tider

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att ta marksubstanser, det vill säga sten, grus, sand, lera och mylla för bortforsling, lagring på plats eller förädling, krävs tillstånd enligt marktäktslagen.

Om täktverksamheten i samma verksamhetsområde omfattar samtidig stenbrytning och stenkross behövs i allmänhet förutom marktäktstillstånd även miljötillstånd. Du kan ansöka om tillstånd med en tillståndsansökan, varvid ansökningarna behandlas tillsammans och avgörs genom samma beslut.

Om projektet utöver marktäktstillståndet även omfattar behov av andra miljötillstånd, kan du be tillståndsmyndigheten samordna tillståndsförfarandena så att behandlingsskedena för de olika tillståndsförfarandena genomförs samtidigt.

Innehavaren av marktäktstillståndet ska årligen göra en anmälan om mängden och arten av marksubstans som tagits. Anmälan görs i första hand på en elektronisk anmälningsblankett.

Servicen tillhandahålls av

Pargas stad

Ansvarig för tjänsten

Pargas stad
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 15.1.2020