suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Markanvändningstillstånd

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Vill du avvika från en detaljplan behöver du ett beslut om undantag innan du kan ansöka om bygglov. En ringa avvikelse från detaljplanen i bygglovet definieras av byggnadstillsynsmyndigheten. Ibland kräver en avvikelse från detaljplanen att detaljplanen ändras. Det lönar sig att kontakta områdets detaljplanerare vid stadsplaneringscentralen eller en handläggare vid byggnadstillsynscentralen innan ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 1.4.2024