suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Läroavtalsutbildning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Vid läroavtalsutbildningen sker utbildningen i yrkesämnen på arbetsplatsen och kompletteras med teoretisk utbildning på ett yrkesinstitut för branschen. Den teoretiska utbildningens andel är 0-5 dagar i månaden beroende på examen, tidigare utbildning och arbetserfarenhet.

Med ett läroavtal kan man förvärva alla yrkesinriktade examina av andra stadiet: grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesex ...

Gör så här

Läroavtalet görs av den studerande, arbetsgivaren och läroverket tillsammans.

För vem och på vilka villkor

Alla som har fyllt 15 år, har en arbetsplats eller verkar som företagare kan starta en läroavtalsutbildning. Arbetsförhållandet kan vara redan existerande eller ska börja genom rekrytering.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

All yrkesinriktad examina går att avlägga genom läroavtalsutbildning. Den lämpar sig för både unga och vuxna.

Yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas som läroavtalsutbildning är vanligtvis avsedd för personer som redan har utbildning eller arbetserfarenhet i sin egen bransch och som vill komplettera, utvidga eller fördjupa sina kunskaper. Kompetensen som skaffats i läroavtalsutbildningen kan påvisas genom fristående examina.

Läroavtalsutbildningen sker i huvudsak på arbetsplatsen och den studerande har ett arbets- eller tjänsteförhållande till arbetsgivaren. Utbildningen på arbetsplatsen kompletteras med teoretisk utbildning som huvudsakligen ges vid yrkesläroanstalter och vuxenutbildningscentrum.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 20.2.2024