suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Kulturtjänster

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Vanda stads kulturtjänster erbjuder konstnärliga och kulturella upplevelser för alla stadens invånare. Rikt kulturinnehåll finns i stadens kulturlokaler, vid evenemang, museer och bibliotek. Förutom de kulturella evenemang som erbjuds av staden, är det också möjligt att organisera egna evenemang i stadens kulturella anläggningar.

Kulturtjänsterna beaktar stadsbor i alla åldrar i det program som erbjuds. Barnkultur och seniorkultur tar hänsyn till målgruppernas intressen och tar med sig kulturellt program till vårdhem och daghem. Kulturevenemang och föreställningar finns också på svenska.

Programutbudet består av olika former av konst såsom musik, dans, filmer, festivaler, teater och bildkonst.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 19.8.2022