suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Kommunens hyresbostäder

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Lovisa stad har hyresbostäder i Lovisa centrum, Liljendal, Pernå och Strömfors. Största delen av stadens hyresbostäder tillhör stadens dottersamfund, Lovisa Bostäder Ab och Lovisa Bostadsstiftelse sr.

Gör så här

Bostadsansökan är i kraft tre månader efter dateringen. Behandlingen av din ansökan blir snabbare om du fyllt i blanketten och bilagorna omsorgsfullt. Du kan förnya bostadsansökan genom att kontakta bostadssekreteraren.

Staden tar fortlöpande emot ansökningar om bostäder.

För vem och på vilka villkor

I valet av invånare prioriteras de med det mest brådskande bostadsbehovet, minst resurser och minst inkomster.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person som söker hyresbostad kan göra en förfrågan om hyresbostad till kommunen. Hyresbostäder som ägs av kommunen är vanligtvis byggda med statsstöd och har för valet av hyresgästen kriterier som förordnats i lagen.

Kommunerna har ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda kommuninvånarna hyresbostäder men till kommunens uppgifter hör att utveckla bostadsförhållandena i området. De flesta kommuner låter bygga hyresbostäder och hyr ut antingen direkt till kommuninvånarna eller genom ett hyresbostadsbolag som kommunen grundat.

Servicen tillhandahålls av

Lovisa stad

Ansvarig för tjänsten

Lovisa stad
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 26.5.2020