suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Kommunens hyresbostäder

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Fastighets Ab Korsholms Bostäder är ett kommunalt dotterbolag, som erbjuder boendetjänster till självkostnadspris. Fab Korsholms Bostäder har bostäder i radhus eller våningshus runt om i Korsholm. Fastighets Ab Korsholms Bostäder tillhandahåller, underhåller och förvaltar kommunens hyreshus och lägenheter samt till dem anslutna yttre områden.

Gör så här

För vem och på vilka villkor

I valet av invånare prioriteras de med det mest brådskande bostadsbehovet, minst resurser och minst inkomster.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person som söker hyresbostad kan göra en förfrågan om hyresbostad till kommunen. Hyresbostäder som ägs av kommunen är vanligtvis byggda med statsstöd och har för valet av hyresgästen kriterier som förordnats i lagen.

Kommunerna har ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda kommuninvånarna hyresbostäder men till kommunens uppgifter hör att utveckla bostadsförhållandena i området. De flesta kommuner låter bygga hyresbostäder och hyr ut antingen direkt till kommuninvånarna eller genom ett hyresbostadsbolag som kommunen grundat.

Servicen tillhandahålls av

Korsholms kommun

Ansvarig för tjänsten

Korsholms kommun
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 3.8.2022