suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Klientavgifter inom småbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Klientavgifterna inom den kommunala småbarnspedagogiken gäller barn som är i kommunalt daghem eller kommunal familjedagvård. Om barnet är i privat familjedagvård eller i privat daghem, uppbär den privata serviceproducenten klientavgift.

Klientavgifterna för kommunal småbarnspedagogik varierar enligt familjens storlek och inkomster samt vårdtiden. Avgiften tas ut som en månadsavgift för de kalende ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 7.9.2023