suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Kartor och lägesinformation

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Stadsmätningen upprätthåller kartor och uppgifter om byggnader och fastigheter. Kartmaterial kan beställas hos stadsmätningen i digital form eller som utskrifter för olika ändamål.

I karttjänsten kartta.porvoo.fi hittar du kartor, ortofoton, adresser, serviceobjekt och områdesindelningar. I tjänsten kan du också bekanta dig med stadens gällande detaljplaner.

Mer information finns på Borgå stads ...

Gör så här

Uppgifterna i tjänsten är avsedda för tittarbruk. I menyn finns också olika länkfunktioner som gör att man kan utnyttja information till exempel på sin egen webbsida avgiftsfritt.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022