suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Kartor och geodata

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Kommunen utarbetar och upprätthåller olika slags kartmaterial och elektroniska karttjänster som också kan utnyttjas av våra kunder.

Sibbo kommuns karttjänst och spårkartstjänsten mSki hittar du som separata karttjänster.

Följande tryckta kartor finns också i elektroniskt format:

  • Turistkarta
  • Skärgårdskarta
  • Rivkarta

Du kan beställa och köpa dessa kartprodukter från SibboInfo i Sockengården: ...

Gör så här

Du kan bekanta dig med kartmaterialen på Sibbo kommuns webbplats.

För vem och på vilka villkor

Kartmaterialet på Sibbo kommuns webbplats kan användas fritt.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 22.5.2023