suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Invånarpark

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Tjänsten riktar sig främst till barn under skolåldern och deras familjemedlemmar.

Barn och vuxna får möjlighet att träffa andra barn och vuxna och delta i ledd verksamhet. Boendeparken är en trygg och trivsam plats för utomhusaktiviteter och lekar. Boendeparken främjar familjernas nätverkande och erbjuder vägledning och idéer för samvaro med barn. Föräldrar får stöd för föräldraskap och uppfost ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den öppna småbarnsverksamheten är i synnerhet avsedd för barn som vårdas hemma. Barn och familjer kan som stöd för välbefinnandet få tillgång till mångsidig verksamhet i öppna daghem, lekparker och klubbar.

Klubbverksamheten är ledd och målinriktad. Betoningen ligger på lek, utomhusaktiviteter och trygg samvaro. Utbudet kan bestå till exempel av motions-, kultur- eller naturklubbar. I familjeklubben deltar också föräldrarna.

Förutom kommunerna kan bl.a. församlingar och föreningar ordna klubbar, läger och övriga aktiviteter för barn och deras föräldrar. En del av verksamheten har riktats till hela familjen.

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 26.3.2023