suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Invånarinitiativ

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

I Malax kommun görs ett initiativ skriftligt eller med ett elektroniskt dokument. Initiativet sänds till Malax kommuns registratur. Av initiativet ska framgå vad saken gäller och initiativtagarens namn, hemkommun, och kontaktuppgifter.

Gör så här

Initiativet lämnas in till kommunen elektroniskt eller på papper.

Initiativ görs skrifligt eller med ett elektroniskt dokument och sänds till Malax kommuns registratur. Av initiativet ska framgå vad saken gäller och initiativtagarens namn, hemkommun och kontaktuppgifter. Initiativ kan även göras i kuntalaisaloite.fi-tjänsten. Alla initiativ som görs i kuntalaisaloite.fi-tjänsten är offentliga och kan läsas på webbsidan www.kuntalaisaloite.fi.

För vem och på vilka villkor

Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Dessutom har de som använder kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna.

Enligt den etablerade tolkningen av kommunallagen avses med invånare också andra kommunmedlemmar som äger mark eller fast egendom i kommunen, företag eller som betalar skatt till kommunen. Med sammanslutning och stiftelse avses aktörer som äger någonting i kommunen eller har anknytning till en tjänst. En sådan sammanslutning eller stiftelse kan vara lokal, regional eller landsomfattande.

Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. De som utnyttjar tjänsterna har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna. Även de under 18 år kan väcka initiativ.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Invånarinitiativet gäller vanligtvis utvecklingen av en tjänst eller ett ärende på allmän nivå. Kommunen ska alltid ge ett svar till den som kommit med initiativet och meddela vilka åtgärder man vidtagit till följd av initiativet.

Om initiativet undertecknas av minst två procent av kommunens röstberättigade invånare, bör fullmäktige ta ärendet till behandling inom sex månader. Minst fem procent av de röstberättigade kommuninvånarna kan lägga fram ett initiativ om att ordna en kommunal folkomröstning. Om minst fem procent av de röstberättigade invånarna i kommunen tillsammans gör ett initiativ om att ordna en kommunal folkomröstning, måste fullmäktige utan dröjsmål bestämma om en kommunal folkomröstning ska ordnas.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 7.1.2021