suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kimitoöns kommun

Invånarinitiativ

  • Tjänst
  • Kimitoön
  • Offentlig tjänst

Initiativet handläggs i kommunen av den myndighet vars verksamhetsområde ärendet tillhör. Initiativtagaren får veta vilka åtgärder som har vidtagits på basis av initiativet.

Gör så här

Skicka initiativet till kommunen elektroniskt eller på papper.

För vem och på vilka villkor

Kommuninvånare samt sammanslutningar och stiftelser som äger eller besitter fast egendom i kommunen eller som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i ärenden som gäller kommunens verksamhet. Dessutom har de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna i fråga.

Med sammanslutningar och stiftelser avses aktörer som äger någonting i kommunen eller har anknytning till en tjänst. En sådan sammanslutning eller stiftelse kan vara lokal, regional eller landsomfattande.

Initiativet formuleras fritt, men det ska alltid vara skriftligt. Anonyma initiativ handläggs inte. Ett initiativ är inte en fråga.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Invånarinitiativet gäller vanligtvis utvecklingen av en tjänst eller ett ärende på allmän nivå. Den behöriga kommunala myndigheten ska ta upp initiativet till behandling så snart som möjligt. Kommunen ska alltid svara initiativtagaren och meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet.

Initiativ till en folkomröstning kan tas av en grupp av kommuninvånare som består av minst fem procent av kommunens röstberättigade invånare. Om minst fem procent av de röstberättigade invånarna i kommunen tillsammans gör ett initiativ om att ordna en kommunal folkomröstning, måste fullmäktige utan dröjsmål bestämma om en kommunal folkomröstning ska ordnas.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKimitoöns kommun
Ansvarig för tjänstenKimitoöns kommun
Område Kimitoön
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Kimitoöns kommun
Uppdaterad: 7.1.2021