suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Insamling och mottagning av avfall

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Avfallshanteringstjänsten Rosk 'n Roll ansvarar för avfallshanteringen i Sibbo. Företaget organiserar avfallsinsamlingen, tar emot avfall och farligt avfall, sköter återvinning av avfallet och upprätthåller avfallsstationerna samt eko- och blandavfallspunkterna.

Sibbo avfallsstation, Mömossen

Rosk ’n Roll upprätthåller även Sibbo avfallsstation i Mömossen. Avfallspunkten tar emot en stor del ...

Gör så här

Kommunen och de som tillhandahåller avfallshanteringstjänster ger anvisningar om hur avfallshanteringen ska ordnas.

Mer information om Rosk ’n Rolls tjänster och priset på tjänsterna samt om öppethållningstiderna hittar du på Rosk ’n Rolls webbplats.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Alla som producerar avfall är enligt avfallslagen skyldiga att sörja för sitt avfall på ett lämpligt sätt. Enligt lagen ska en så stor del av avfallet som möjligt sorteras och återvinnas eller utnyttjas på annat sätt.

För ordnande av avfallshantering av kommunalt avfall som uppstår i samband med boende ansvarar kommunen. En del av avfallet omfattas av den fastighetsspecifika avfallstransporten, och en del av avfallet ska man själv föra till den regionala insamlings- eller mottagningsplatsen. Kommunen ska även ordna mottagning och behandling av farligt avfall.

För den regionala mottagningen av vissa avfall, såsom el- och elektronikskrot, batterier, förpackningsavfall, pappersavfall och fordonsdäck ansvarar tillverkarna och importörerna, vilka tillhandahåller mottagningsplatser för detta avfall.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun, Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten

Andra ansvariga organisationer

Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 21.8.2023