suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Inkvarteringsersättning för civiltjänstgöringsplatser

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Du kan för tjänstgöringsplatsen ansöka om ersättning för en civiltjänstgörares inkvarteringskostnader om tjänstgöraren bor på en adress som anvisas på förbindelsen.

Inkvarteringskostnaderna för varje månad ersätts enligt följande i enlighet med inkvarteringsorten:

 • I kommungruppen: Helsingfors, högst 310 euro i månaden
 • II kommungruppen: Esbo, Grankulla och Vanda, högst 280 euro i månaden
 • Kommungrupp III: Hyvinge, Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Träskända. Kajana, Kervo, Kyrkslätt, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Lojo, S:t Michel, Nokia, Nurmijärvi, Uleåborg, Björneborg, Borgå, Reso, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sibbo, Sjundeå, Tammerfors, Åbo, Tusby, Vasa och Vichtis, högst 250 euro i månaden
 • Kommungrupp IV: Övriga kommuner högst 180 euro i månaden
 • Om civiltjänstgöraren bor i en lägenhet som hyrs eller ägs av föräldrarna: Alla kommuner högst 100 euro

Ansök om ersättning för boendekostnaderna via civiltjänstregistret (Sivariweb).

Gör så här

Ansök om ersättning för inkvarteringskostnader via det elektroniska civiltjänstregistret (Sivariweb). Bifoga till en elektronisk ansökan

 • hyresavtalet
 • kvitton på de inkvarteringskostnader som tjänstgöringsplatsen betalat
 • utredning om kostnaderna per månad för internat eller annan fastighet

För vem och på vilka villkor

Tjänsten omfattar de civiltjänstgöringsplatser som betalar tjänstgörarens inkvartering på en adress som anvisas i förbindelsen.

Lämna in ansökan under det år då boendekostnaderna uppstått. Anhåll om kostnaderna för december senast 31.12.

Civiltjänstcentralen handlägger

 • 1.1 - 30.4 inlämnade ansökningar senast 30.6
 • 1.5 - 31.8 inlämnade ansökningar senast 31.10
 • 1.9 - 5.12 inlämnade ansökningar senast 31.12
 • 6.12 - 31.12 inlämnade ansökningar senast 28.2.

Civiltjänstcentralen handlägger inte försenade ansökningar.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avCiviltjänstcentralen
Ansvarig för tjänstenCiviltjänstcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 20.5.2020