suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Informations- och rådgivningstjänster för ungdomar

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Information och råd för ungdomar ger alla ungdomsledare vid ungdomsgårdarna.

Du kan ställa frågor gällande studier, boende, hälsa, hobbyer och andra saker. Tillsammans kan vi hitta svaren. Om du vill veta mer om något, kontakta ungdomsledarna.

För vem och på vilka villkor

Informations- och rådgivningstjänsterna är avsedda för ungdomar under 29 år.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ungdomar under 29 år har rätt till informations- och rådgivningstjänster för unga. Tjänsten kan vara personlig eller genomföras till exempel som en webbtjänst. Ungdomarna kan också själva fungera inom tjänsten som kamratstödsinformatörer och -rådgivare för varandra.

Frågor som utreds i informations- och rådgivningstjänsten kan gälla till exempel boende, sysselsättning, studier, arbete utomlands, kurser, möjligheter till utbytesstudier, resor, hälsa, människoförhållanden, hobbyer och rättigheter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLovisa stad
Ansvarig för tjänstenLovisa stad
Område Lovisa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.11.2020