suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Information om planläggning

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Planläggning innebär planering av användningen av markområden. Målet för planläggningen är att skapa förutsättningar för en god och fungerande livsmiljö. Aktuella detaljplaner, stranddetaljplaner och generalplaner samt information om planläggningsprocessen och deltagande finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).

Gör så här

Information om planläggningsprocessen och deltagande finns på Borgå stads webbplats.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022