suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Information om planläggning

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Planläggning innebär planering av användningen av markområden. Målet för planläggningen är att skapa förutsättningar för en god och fungerande livsmiljö. Aktuella detaljplaner, stranddetaljplaner och generalplaner samt information om planläggningsprocessen och deltagande finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).

Gör så här

Information om planläggningsprocessen och deltagande finns på Borgå stads webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 21.4.2020