suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Idrottssalar i skolor och läroinrättningar

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Nästan alla inomhussporter kan praktiseras i idrottsalar i skolor, gymnasier och yrkesskolor i Varia. Informationen om varje verksamhetsställe innehåller ingående information om gympasalen och beskrivningar om förhållanden för olika grenar.

Du kan ansöka om regelbunden användningstid eller till exempel en tid för enskilda evenemang. Fördelning av användningstid via Timmi-lokalbokningssystemet.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 1.4.2024