suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Hittedjurstjänster

  • Tjänst
  • 3 kommuner
  • Offentlig tjänst

Närpes har avtal med Pohjanmaan Eläinkeskus gällande herrelösa djur. De sköter endast herrelösa djur, då man inte vet vem ägaren är, eller inte får tag på ägaren. Djuret skall vara fasttaget då det hämtas.

Om du träffar på ett herrelöst sällskapsdjur, försök att först ta reda på djurägarens kontaktuppgifter från halsbandet. Bara om djuret är tillräckligt tamt. Ifall du inte kan hitta ägaren, skall du meddela om djuret till Pohjanmaan Eläinkeskus eller till polisen.

Omhändertagna djur skall förvaras i minst 15 dagar.

Gör så här

Om du träffar på ett herrelöst sällskapsdjur, försök att först ta reda på djurägarens kontaktuppgifter från halsbandet. Bara om djuret är tillräckligt tamt. Ifall du inte kan hitta ägaren, skall du meddela om djuret till Pohjanmaan Eläinkeskus eller till polisen.

Ta kontakt på telefonnummer: 040 353 7777 eller via e-post: elainkeskus@gmail.com

Öppethållningstider (08.00 - 20.00)

För vem och på vilka villkor

Närpes har avtal med Pohjanmaan Eläinkeskus gällande herrelösa djur. De sköter endast herrelösa djur, då man inte vet vem ägaren är, eller inte får tag på ägaren. Djuret skall vara fasttaget då det hämtas.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Information om avgifter hittas via: http://www.elainkeskus.com/17

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En herrelös hund, katt eller motsvarande små sällskaps- eller hobbydjur som omhändertagits kan överlämnas till ett hittedjurshem som ordnas av kommunen eller flera kommuner gemensamt för tillfällig skötsel.

Hittedjurshemmet förvarar ett omhändertaget djur i minst 15 dagar. Därefter har hittedjurshemmet rätt att sälja, överlåta eller avliva djuret.

Vilda djur som omhändertagits på grund av sjukdom eller skada bör befrias, om man kan anta att djuret utan problem anpassar sig till ett liv i naturen. Om ett djur inte kan släppas ut och skötsel inte kan ordnas, ska djuret avlivas.

Djurets ägare eller innehavare kan bli tvungen att betala ersättning för kostnader till följd av djurets omhändertagande, skötsel och eventuell avlivning.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Kaskö, Kristinestad, Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 16.2.2021