suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda och Kervo välfärdsområde

Hemvård

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Hemvårdsservice stöder boende i eget hem med hjälp av rådgivning, handledning, vård och rehabilitering då din funktionsförmåga har försvagats, till exempel på grund av åldrerdom, sjukdom eller skada. Hemvård kan enligt klientens behov antingen vara tillfälligt eller regelbundet. Hemvårdens tillfälliga klientskap är tidsbegränsat och kan vara i högst två månader. När behovet för hemvårdsservice är ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Vanda och Kervo välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Vanda och Kervo välfärdsområde
Ansvarig för texten: Vanda och Kervo välfärdsområde
Uppdaterad: 21.4.2024