suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Hembygdsmuseitjänster

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Museiverksamhetens mål är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse för kultur, historia och miljö. Museerna är öppna för alla.

Museerna sköter om lagrandet och förvarandet av kultur- och naturarv för kommande generationer. Samtidigt sprider museer information till allmänheten genom utställningar och publikationer samt utövar forskning och undervisning.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun, Borgå stad

Andra ansvariga organisationer

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 20.2.2024