suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Hembygdsmuseitjänster

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Museiverksamhetens mål är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse för kultur, historia och miljö. Muséerna är öppna för alla.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Museiverksamhetens mål är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse för kultur, historia och miljö. Muséerna är öppna för alla.

Muséerna sköter om lagrandet och förvarandet av kultur- och naturarv för kommande generationer. Samtidigt sprider muséer information till allmänheten genom utställningar och publikationer samt utövar forskning och undervisning.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun, Borgå stad

Andra ansvariga organisationer

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 18.11.2022