suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Hello Espoo-info

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

På Hello Espoo-info kan invandrare be om hjälp i alla slags ärenden. Till exempel:

- småbarnspedagogik (daghemsärenden)

- studier och jobb

- socialtjänster och socialbidrag

- hälsa och välfärd

- att fylla i blanketter

- myndighetsärenden

Du får hjälp på ditt eget språk, på lätt finska eller på engelska. Om nödvändigt, använder vi telefontolk. Information om svenskspråkiga tjänster på on ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 1.3.2024