suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Hälsovård vid civiltjänstgöring

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Vid Civiltjänstcentralen finns en hälsoklinik som tillhandahåller hälsovårdstjänster medan du är på centralen. Du genomgår en tvådelad granskning av dina förutsättningar att fullgöra civiltjänst. Hälsovårdaren utför en inledande intervju och hälsoundersökning varpå en läkare fastställer dina preliminära förutsättningar för att fullgöra civiltjänst.

Du har rätt till gratis hälso- och sjukvård samt receptbelagda läkemedel. Du kan söka dig till hälsokliniken om du insjuknar eller om du har andra hälsobekymmer. Du kan föra på tal frågor angående glasögon och tandvård. Via hälsokliniken kan du även besöka en psykiatrisk sjukvårdare om du har frågor som du diskutera.

Hälsokliniken betjänar även om du efter utbildningsperioden stannar vid Civiltjänstcentralen för att fullgöra din tjänstgöring.

Gör så här

Tillsammans med förordnandet att träda i tjänst får du ett formulär för förhandsinformation för hälsoundersökningen, som du ska noggrant fylla i innan du anländer till utbildningsperioden. Formuläret lämnas tillbaka till hälsovårdaren dagen då du anländer. Efter detta genomgår du granskningen inom tre veckor efter att din utbildningsperiod har börjat. I hälsovårdsrelaterade ärenden kan du vända dig till hälsokliniken under jourtid. Läkaren tar emot med tidsbokning.

För vem och på vilka villkor

Hälsokliniken betjänar dig om du deltar i utbildningsperioden eller fullgör din tjänstgöring vid Civiltjänstcentralen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avCiviltjänstcentralen
Ansvarig för tjänstenCiviltjänstcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 10.12.2019