suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Hälsovård vid civiltjänstgöring

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Vid Civiltjänstcentralen finns en hälsoklinik som tillhandahåller hälsovårdstjänster medan du är på centralen. Du genomgår en tvådelad granskning av dina förutsättningar att fullgöra civiltjänst. Hälsovårdaren utför en inledande intervju och hälsoundersökning varpå en läkare fastställer dina preliminära förutsättningar för att fullgöra civiltjänst.

Du har rätt till gratis hälso- och sjukvård sam ...

Gör så här

I Omasivari fyller du i förhandsuppgifter för hälsogranskningen, som utförs under utbildningsperioden. Du öppnar "Blankett för hälsouppgifterna" under "Funktion" i Omasivari. Blanketten ska fyllas i före utbildningsperioden börjar. I hälsovårdsrelaterade ärenden kan du under utbildningsperioden vända dig till hälsokliniken under jourtid. Läkaren tar emot med tidsbokning.

För vem och på vilka villkor

Hälsokliniken betjänar dig om du deltar i utbildningsperioden eller fullgör din tjänstgöring vid Civiltjänstcentralen.

Servicen tillhandahålls av

Civiltjänstcentralen

Ansvarig för tjänsten

Civiltjänstcentralen
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 7.7.2022