suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Östra Nylands välfärdsområde

Hälsoundersökning för uppbådspliktig före uppbådet

 • Tjänst
 • 7 kommuner
 • Offentlig tjänst

En uppbådspliktig förpliktas att genomgå en hälsoundersökning för fastställande av tjänstedugligheten (värnpliktslag 14 §). Hälsoundersökningen ska vara gjord före uppbådet på hösten.

Uppbådspliktig är varje manlig finsk medborgare som

 • under uppbådsåret fyller 18 år,
 • uteblivit från tidigare uppbåd, om ett särskilt beslut om hans tjänsteduglighet ännu inte har fattats och han inte har fyllt e ...

Gör så här

Om du är studerande och i uppbådsåldern får du en kallelse till hälsoundersökningen av hälsovårdaren inom studerandehälsovården. Du kan också själv kontakta hälsovårdaren.

Om du inte är studerande ska du ringa hälsostationen för att få en tid för hälsoundersökning före uppbådet.

Ta med följande till hälsoundersökningen:

 • identitetsbevis
 • ifyllt frågeformulär för beväringstjänsten och undersökning av hälsotillståndet
 • eventuella glasögon och dokumentationen om glasögonstyrkan
 • andra handlingar om ditt hälsotillstånd.

För vem och på vilka villkor

Uppbådspliktig är varje manlig finsk medborgare som

 • under uppbådsåret fyller 18 år,
 • uteblivit från tidigare uppbåd, om ett särskilt beslut om hans tjänsteduglighet ännu inte har fattats och han inte har fyllt eller under det året fyller 30 år, eller
 • har förordnats att infinna sig till ny besiktning vid uppbådet.

Servicen tillhandahålls av

Östra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Östra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Östra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 5.4.2023