suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Gymnasieutbildningen i Vanda

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Målet med gymnasiestudierna är att stärka den studerande till att bli en god, harmonisk och bildad människa och samhällsmedborgare. Gymnasieutbildningen är allmänbildande och ger goda förutsättningar för fortsatta studier på universitet och högskolor.

Gymnasieutbildningen räcker 2-4 år och omfattar 75 kurser enligt läroplanen 2016 och 150 studiepoäng enligt läroplanen 2021. I Vanda erbjuds gym ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gymnasieutbildningen ger dig färdigheter att studera vid ett universitet eller en yrkeshögskola. Efter gymnasieutbildningen avlägger du studentexamen som ger dig allmän högskolebehörighet.

Du kan söka in till önskad läroanstalt. Utbildningsanordnaren beslutar vem som antas som studerande vid läroanstalten.

Den eftersträvade studietiden för gymnasieutbildningens lärokurs är tre år. Lärokurserna och de studier som ingår i dem mäts i studiepoäng. Lärokursen inom ramarna för gymnasieutbildningen avsedd för unga omfattar 150 studiepoäng. Studierna som ingår i lärokursen avsedd för unga har dimensionerats för heltidsstudier. Gymnasieutbildning ordnas också separat som lärokurser för vuxna.

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 25.3.2023