suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Gymnasieutbildning

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Lovisa stad
Område: Lovisa
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

I Lovisa finns svenskspråkiga Lovisa gymnasium och finskspråkiga Myllyharjun lukio.

I gymnasiet studerar man mångsidigt olika ämnen såsom modersmål och främmande språk, matematiska och naturvetenskapliga ämnen, humanistiska ämnen och samhällsämnen, religion eller livsåskådningskunskap, hälsokunskap och idrott samt konst- och färdighetsämnen.

Gymnasiestudierna indelas i obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. Studeranden väljer själv sina kurser och studierna går framåt enligt den individuella studieplanen.


Gör så här

Till gymnasiet söker man via gemensam ansökan.


För vem och på vilka villkor

Man söker till gymnasiet med avgångsbetyget från grundskolan eller motsvarande betyg i den gemensamma ansökan. Antagningen till gymnasiet avgörs på basis av medeltalet på grundskolans avgångsbetyg.

Tjänsten är avgiftsfri.

Undervisningen är avgiftsfri. Eleven betalar läroböckerna själv.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gymnasieutbildningen är allmänbildande utbildning efter grundskolan som ger beredskap för studier på universitet och yrkeshögskolor samt för yrkesutbildning som grundar sig på gymnasiets lärokurs. Eleven kan välja gymnasiet han eller hon söker till. Gymnasierna väljer sina studeranden. Medeltalsgränserna varierar årligen och skolorna emellan.

Gymnasiets lärokurs är treårig och ska avläggas under högst fyra år om inte eleven pga. godtagbara skäl beviljas tilläggstid. Lärokursen kan också avläggas genom att delta i separata prov.

För att utexamineras från gymnasiet ska eleven avlägga minst 75 kurser. På vuxengymnasiet är minimimängden 44 kurser. Gymnasieutbildning ordnas av kommuner, samkommuner, registrerade samfund eller stiftelser som beviljats tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet för att ordna gymnasieutbildning.


Servicen tillhandahålls av: 
Lovisa stad