suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Gymnasieutbildning

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

I gymnasiet studerar man mångsidigt olika läroämnen såsom modersmål och främmande språk, matematisk-naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen, religion eller livsåskådning, hälsokunskap och gymnastik samt färdighets- och konstämnen. I Esbo finns ett svenskspråkigt gymnasium, Mattlidens gymnasium.

Gymnasiestudierna indelas i obligatoriska, fördjupade och tillämpande kurser. Studerande kan själva välja sina kurser och framskrider i studierna enligt en individuell studieplan. I gymnasiet kan skolan rikta in sig på ett särskilt ämne varvid fördjupade och tillämpande kurser erbjuds i större utsträckning. Gymnasiet kan också ha en gymnasielinje som man ansöker till genom den gemensamma elevantagningen som ett eget objekt. På en gymnasielinje har undervisningen i ett visst ämne breddats och fördjupats och det erbjuds ett större kursutbud i ämnet.

För vem och på vilka villkor

Avgångsbetyg från grundskolan eller motsvarande betyg. Gymnasiestuderandena väljs till gymnasiet på basen av medelbetyget i läseämnena i grundskolans avgångsbetyg. På specialgymnasier och särskilda gymnasielinjer kan även annat kunnande betonas.

Tjänsten är avgiftsfri.

Även de medel som behövs för studierna är avgiftsfria för studerande vars läroplikt fortsätter på andra stadiet. Läroplikten fortsätter på andra stadiet om den studerande har avlagt nionde klass i grundskolan våren 2021 eller senare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gymnasieutbildningen ger dig färdigheter att studera vid ett universitet eller en yrkeshögskola. Efter gymnasieutbildningen avlägger du studentexamen som ger dig allmän högskolebehörighet.

Du kan söka in till önskad läroanstalt. Utbildningsanordnaren beslutar vem som antas som studerande vid läroanstalten.

Den eftersträvade studietiden för gymnasieutbildningens lärokurs är tre år. Lärokurserna och de studier som ingår i dem mäts i studiepoäng. Lärokursen inom ramarna för gymnasieutbildningen avsedd för unga omfattar 150 studiepoäng. Studierna som ingår i lärokursen avsedd för unga har dimensionerats för heltidsstudier. Gymnasieutbildning ordnas också separat som lärokurser för vuxna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 16.8.2022