suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Gymnasieutbildning

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

I gymnasiet studerar man mångsidigt olika läroämnen såsom modersmål och främmande språk, matematisk-naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen, religion eller livsåskådning, hälsokunskap och gymnastik samt färdighets- och konstämnen.

Gymnasiestudierna indelas i obligatoriska, fördjupade och tillämpande kurser. Studerande kan själva välja sina kurser och framskrider i studierna enligt en individuell studieplan. I gymnasiet kan skolan rikta in sig på ett särskilt ämne varvid fördjupade och tillämpande kurser erbjuds i större utsträckning. Gymnasiet kan också ha en gymnasielinje som man ansöker till genom den gemensamma elevantagningen som ett eget objekt. På en gymnasielinje har undervisningen i ett visst ämne breddats och fördjupats och det erbjuds ett större kursutbud i ämnet.

Gör så här

Till gymnasiet söker man via gemensam ansökan.

För vem och på vilka villkor

Avgångsbetyg från grundskolan eller motsvarande betyg. Gymnasiestuderandena väljs till gymnasiet på basen av medelbetyget i läseämnena i grundskolans avgångsbetyg. På specialgymnasier och särskilda gymnasielinjer kan även annat kunnande betonas.

Tjänsten är avgiftsfri.

Undervisningen är avgiftsfri. Eleven betalar läroböckerna själv.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gymnasieutbildningen är allmänbildande utbildning efter grundskolan som ger beredskap för studier på universitet och yrkeshögskolor samt för yrkesutbildning som grundar sig på gymnasiets lärokurs. Eleven kan välja gymnasiet han eller hon söker till. Gymnasierna väljer sina studeranden. Medeltalsgränserna varierar årligen och skolorna emellan.

Gymnasiets lärokurs är treårig och ska avläggas under högst fyra år om inte eleven pga. godtagbara skäl beviljas tilläggstid. Lärokursen kan också avläggas genom att delta i separata prov.

För att utexamineras från gymnasiet ska eleven avlägga minst 75 kurser. På vuxengymnasiet är minimimängden 44 kurser. Gymnasieutbildning ordnas av kommuner, samkommuner, registrerade samfund eller stiftelser som beviljats tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet för att ordna gymnasieutbildning.

Undervisning i enlighet med den nya läroplanen inleds i augusti 2021.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 27.10.2020