suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Gymnasieutbildning

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

I gymnasiet studerar man mångsidigt olika läroämnen såsom modersmål och främmande språk, matematisk-naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen, religion eller livsåskådning, hälsokunskap och gymnastik samt färdighets- och konstämnen. I Esbo finns ett svenskspråkigt gymnasium, Mattlidens gymnasium.

Gymnasiestudierna indelas i obligatoriska, fördjupade och tillämpande kurser. ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Avgångsbetyg från grundskolan eller motsvarande betyg. Gymnasiestuderandena väljs till gymnasiet på basen av medelbetyget i läseämnena i grundskolans avgångsbetyg. På specialgymnasier och särskilda gymnasielinjer kan även annat kunnande betonas.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gymnasieutbildningen ger dig färdigheter att studera vid ett universitet eller en yrkeshögskola. Efter gymnasieutbildningen avlägger du studentexamen som ger dig allmän högskolebehörighet.

Du kan söka in till önskad läroanstalt. Utbildningsanordnaren beslutar vem som antas som studerande vid läroanstalten.

Den eftersträvade studietiden för gymnasieutbildningens lärokurs är tre år. Lärokurserna och de studier som ingår i dem mäts i studiepoäng. Lärokursen inom ramarna för gymnasieutbildningen avsedd för unga omfattar 150 studiepoäng. Studierna som ingår i lärokursen avsedd för unga har dimensionerats för heltidsstudier. Gymnasieutbildning ordnas också separat som lärokurser för vuxna.

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 30.9.2023