suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Gym

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Idrottsservicen erbjuder möjligheter till fri träning i olika motionssalar. I några av dem finns det också möjligheter att delta i instruerad motionsverksamhet. Det finns också en container i Alberga (Kuntokontti) med träningsredskap för utomhusbruk och många utegym runt om Esbo.

Gör så här

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 1.4.2024