suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Gruppfamiljedagvård

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

I Sibbo kommun ordnas småbarnspedagogik också i form av gruppfamiljedagvård, såväl som en kommunal som en köpt tjänst. Gruppfamiljedagvård är verksamhet som omfattas av lagen om småbarnspedagogik. I Sibbo verkar gruppfamiljedagvårdshemmen i egna lokaler i Norra Sibbo.

Gör så här

I Sibbo kommun görs ansökan om en plats i gruppfamiljedagvård med den gemensamma dagvårdsansökan.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Ett barn har rätt till småbarnspedagogik fram till slutet av juli (31.7) under det år då barnet börjar skolan.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Föräldrarna betalar kommunen för vården.

Avgifterna fastställs enligt vid var tid gällande avgiftsföreskrifter och taxor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Man kan ansöka om en vårdplats till ett barn hos kommunens gruppfamiljedagvård som är småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Gruppfamiljedagvården är verksam i en lokal särskilt reserverad för syftet. Varje barn får en plan för småbarnspedagogik.

Vanligtvis finns det två skötare i gruppen. Då kan gruppen samtidigt bestå av högst åtta barn som inte ännu är i grundläggande utbildning. Samtidigt med dem kan det i gruppen också finnas två barn i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning. Av särskilda skäl kan tre skötare finnas i gruppen, då kan gruppen bestå av högst 12 barn.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 31.1.2020