suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Grundläggande utbildning

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Kommunen är skyldig att ordna grundläggande utbildning åt alla läropliktiga invånare. Malax kommun har 6 grundskolor, varav fyra är svenskspråkiga skolor för elever i årskurs 1-6, en finskspråkig skola för årskurserna 1-6, ett svenskspråkigt högstadium. Varje skola har ett fastställt elevupptagningsområde enligt vilket elevens närskola bestäms.

Gör så här

Malax kommun anvisar eleven en närskola. En läropliktig kan anhålla om annan skola än den anvisade närskolan. Vårdnadshavarna gör detta genom att lämna in en anhållan till bildningsnämnden. Ifall eleven beviljas annan skolplats än i den anvisade närskolan erhålls ingen skjutsrätt.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 13.12.2019