suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Grundläggande utbildning

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Den grundläggande utbildningen kostar ingenting. Förutom undervisningen är även läroböcker och övriga läromedel, arbetsredskap och material avgiftsfria. Eleverna har även rätt att få en avgiftsfri, fullvärdig måltid varje skoldag och under vissa förutsättningar avgiftsfri skolskjuts. Dessutom har eleverna rätt till den avgiftsfria elevvård som deltagande i undervisningen förutsätter.

Lovisa har en enhetsskola, en skola för årskurserna 7–9 och 13 skolor för årskurserna 1–6. I stadens grundläggande utbildning deltar kring 1 650 elever. För undervisningen svarar cirka 150 lärare och 50 skolgångshandledare.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLovisa stad
Ansvarig för tjänstenLovisa stad
Område Lovisa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.6.2020