suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Larsmo kommun

Grundläggande utbildning

  • Tjänst
  • Larsmo
  • Offentlig tjänst

I Larsmo finns fyra skolor för åk 1-6: Bosund skola, Näs skola, Holm skola och Risö skola.

Förskolorna är likaså fyra till antalet: Bosund förskola, Näs förskola, Holm förskola samt Risö förskola.

I Cronhjelmskolan i Holm ordnas utbildning för årskurserna 7-9. Cronhjelmskolan invigdes hösten 2001 och är enspråkigt svensk.

Finskspråkiga elever, från förskola till årskurs 9, går i finskspråkiga ...

Gör så här

Information om den grundläggande utbildningen i Larsmo kommun hittar du på kommunens webbsidor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Servicen tillhandahålls av

Larsmo kommun

Ansvarig för tjänsten

Larsmo kommun
Ansvarig för texten: Larsmo kommun
Uppdaterad: 1.6.2023