suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Grundläggande utbildning

  • Tjänst
  • Lappträsk
  • Offentlig tjänst

Utbildningsväsendets uppgift är att stöda och främja skolornas inlärnings- och uppfostringsarbete och ansvara för att skolorna har tillräckligt med funktionella och ekonomiska förutsättningar att sköta sin uppgift.

Lappträsk kommun producerar själv sina finskspråkiga och svenskspråkiga förskoletjänster och lågstadiets grundutbildningstjänster. Lappträskungdomarna får andra stadiets utbildning frå ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad, Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun, Lovisa stad, Kouvolan kaupunki

Andra ansvariga organisationer

Borgå stad, Lovisa stad, Kouvolan kaupunki

Ansvarig för tjänsten

Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun
Ansvarig för texten: Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun
Uppdaterad: 3.1.2024