suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Grundläggande utbildning i Vanda

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Den grundläggande utbildningen ger en nioårig allmänbildande grundutbildning. Alla barn som har fyllt sju år och bor i Finland ska gå i skola eller på annat sätt genomföra den grundläggande utbildningens lärokurs.

I Vanda finns fyra skolor som ger undervisning i årskurserna 1-6 på svenska. Elever i årskurserna 7-9 går i Helsinge skola.

Gör så här

Vanda-infos allmänna vägledning - E-post: vantaa-info@vantaa.fi

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 1.4.2024