suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Grundläggande musikutbildning

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Vanda musikinstitut är ett mångsidigt musikcentrum som drivs av Vanda stad, och erbjuder musikutbildning för alla åldrar i Vanda. Utbildningen följer den långa lärokursen i musik inom grundläggande konstutbildning. Vi undervisar också på svenska. Vår verksamhet är avgiftsbelagd. Undervisningsställen finns i olika delar av Vanda. Våra lärare är musikproffs.

Gör så här

musiikkiopisto@vantaa.fi

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande konstundervisningen är huvudsakligen avsedd för barn och ungdomar. Undervisningen är målinriktad och går från en nivå till en annan och anordnas vid konstskolor och medborgarinstitut.

I den grundläggande konstundervisningen lär sig studeranden färdigheter att uttrycka sig själv med hjälp av konst och kan söka sig till yrkesutbildning eller utbildning på högre stadiet inom konst.

Undervisningen kan anordnas av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser och statens läroanstalter. Undervisningen grundar sig på nio grunder för läroplanen för den nationella fördjupade och allmänna lärokursen i konstundervisning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 4.7.2022