suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Staden Jakobstad

Grundläggande konstundervisning

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Wava-institutet erbjuder målinriktad och från nivå till nivå fortskridande grundläggande konstundervisning inom konstformerna musik, bildkonst, teater och dans.

Verksamheten riktar sig i första hand till barn och unga och ger eleverna förmåga att uttrycka sig genom konst och goda förutsättningar söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom konstområdet i fråga.

Wava-institutet erbjuder även musikfostran på småbarnsstadiet genom musiklekis. För vuxna ges möjlighet att studera på den så kallade öppna avdelningen.

Gör så här

Nya elever kan anmäla sig till studier vid Wava-institutet årligen under vårterminen. För aktuell information om aktuella ansökningstider se wavaedu.eepos.fi

För vem och på vilka villkor

Den som ordnar undervisning beslutar om elevantagningen. Det är vanligt att elever antas på basis av intagningsprov, men undervisningen kan också vara öppen för alla.

Elever som anmäler sig till studier vid Wava-institutets linjer antas enligt anmälningsordning förutom sångelever som deltar i ett mindre provsjungningstillfälle.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Skäliga avgifter får tas ut av eleverna för undervisningen.

https://www.musikhuset.fi/wava-institutet/priser/

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande konstundervisningen är huvudsakligen avsedd för barn och ungdomar. Undervisningen är målinriktad och går från en nivå till en annan och anordnas vid konstskolor och medborgarinstitut.

I den grundläggande konstundervisningen lär sig studeranden färdigheter att uttrycka sig själv med hjälp av konst och kan söka sig till yrkesutbildning eller utbildning på högre stadiet inom konst.

Undervisningen kan anordnas av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser och statens läroanstalter. Undervisningen grundar sig på nio grunder för läroplanen för den nationella fördjupade och allmänna lärokursen i konstundervisning.

Lag om grundläggande konstundervisning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avStaden Jakobstad
Andra ansvariga organisationerNykarleby stad, Larsmo kommun, Pedersöre kommun
Ansvarig för tjänstenStaden Jakobstad
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Staden Jakobstad
Uppdaterad: 30.1.2020