suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Grundläggande konstundervisning

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Pargas stad
Område: Pargas
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Grundläggande konstundervisning i konst för barn och unga stöder och breddar den allmänbildande konstfostran som ges i skolorna. Undervisningen stöder och utvecklar elevernas personlighetsutveckling och ge dem färdigheter att uttrycka sina tankar, fantasier, känslor och kunskaper.

I Pargas ges grundundervisning i konst i samarbete med föreningar och organisationer inom följande områden:

Musik: Musikinstitut Arkipelag , musiklekskola, musikinstitut (grundnivå och institutnivå) och allmän avdelning www.arkipelagmusik.fi

Dans: Musikinstitut Arkipelag, dansavdelning www.arkipelagmusik.fi

Hantverk: Åbolands hantverk rf, hantverksskolan, Eliisa Riikonen

Bildkonst: för barn och ungdom, Stella Tiisala www.picturakonstklubb.fi

Teaterkonst: Åbolands Ungdomsförbund rf. www.ats.fi


För vem och på vilka villkor

Den som ordnar undervisning beslutar om elevantagningen. Det är vanligt att elever antas på basis av intagningsprov, men undervisningen kan också vara öppen för alla.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Skäliga avgifter får tas ut av eleverna för undervisningen.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande konstundervisningen är huvudsakligen avsedd för barn och ungdomar. Undervisningen är målinriktad och går från en nivå till en annan och anordnas vid konstskolor och medborgarinstitut.

I den grundläggande konstundervisningen lär sig studeranden färdigheter att uttrycka sig själv med hjälp av konst och kan söka sig till yrkesutbildning eller utbildning på högre stadiet inom konst.

Undervisningen kan anordnas av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser och statens läroanstalter. Undervisningen grundar sig på nio grunder för läroplanen för den nationella fördjupade och allmänna lärokursen i konstundervisning.

Lag om grundläggande konstundervisning


Servicen tillhandahålls av: Musikinstitut Arkipelag (köpt tjänst eller annat avtalsförhållande)Åbolands hantverk rf (köpt tjänst eller annat avtalsförhållande)Konstskolan Pictura (köpt tjänst eller annat avtalsförhållande)Åbolands Ungdomsförbund rf. (köpt tjänst eller annat avtalsförhållande)