suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Grundläggande konstundervisning

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

I grundläggande konstundervisning får eleven färdigheter i att uttrycka sig med hjälp av konst.

I Borgå kan man studera och utöva olika och mångsidiga konstgrenar. Vid konstläroanstalterna ges grundundervisning i arkitektur, audiovisuell konst, bildkonst, handarbete, musik, ordkonst, dans- och teaterkonst.

Undervisningen riktar sig huvudsakligen till barn och unga. Undervisning ordnas även för v ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande konstundervisningen är huvudsakligen avsedd för barn och ungdomar. Undervisningen är målinriktad och går från en nivå till en annan och anordnas vid konstskolor och medborgarinstitut.

I den grundläggande konstundervisningen lär sig studeranden färdigheter att uttrycka sig själv med hjälp av konst och kan söka sig till yrkesutbildning eller utbildning på högre stadiet inom konst.

Undervisningen kan anordnas av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser och statens läroanstalter. Undervisningen grundar sig på nio grunder för läroplanen för den nationella fördjupade och allmänna lärokursen i konstundervisning.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 28.11.2023