suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Gränsvisning

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Lantmäteriet  svarar för byggnadstillsynsmätningar för tomter och byggnader. Visning av rå är en inofficiell rågångsförrättning, där man med mätningsåtgärder visar vara plantomtens tomtgräns finns enligt fastighetsregistret.

Gör så här

Kontakta kommunens byggnadstillsyn.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en gränsvisning fastställer man med hjälp av en lantmäteriåtgärd var en planlagd tomt eller annan registerenhet är belägen i terrängen.

Vid en gränsvisning kan inte nya råmärken byggas. Gränsvisningen har ingen inverkan på uppgifterna i fastighetsregistret och gränsvisningen registreras inte. Om ett råmärke har försvunnit behövs en rågångsförrättning, vilket är en lantmäteriförrättning.

Servicen tillhandahålls av

Lovisa stad

Ansvarig för tjänsten

Lovisa stad
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 26.5.2020