suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda och Kervo välfärdsområde

Geriatriska poliklinikens tjänster

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Om du är över 70 år undersöks dina minnesproblem vid den geriatriska polikliniken. Om du är under 70 år och du har minnesproblem, ordnas undersökningarna i regel vid den specialiserade sjukvården. Vid polikliniken kan läkare specialiserade på geriatri, läkare under specialistutbildning, minnesvårdare samt sjukskötare insatta i minnessjukdomar. Det är en bra idé att ha en närstående med dig till mo ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Du behöver läkarremiss för geriatriska polikliniken. Du får remiss från hälsostationen, den specialiserade sjukvården eller en privatläkare. Före den geriatriska mottagningen utförs laboratorieundersökningar, bilddiagnostiska undersökningar av hjärnan samt förfrågan.

Efter en allvarlig, akut sjukdom utförs undersökningar av minnesstörningar först efter återhämtningsperioden.

Aktiv, skadlig användning av alkohol är vanligtvis ett hinder för minnesundersökningar.

Servicen tillhandahålls av

Vanda och Kervo välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Vanda och Kervo välfärdsområde
Ansvarig för texten: Vanda och Kervo välfärdsområde
Uppdaterad: 9.4.2024