suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Geriatri

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Geriatriska kompetenscentret koncentrerar sig på vården av seniorer. Till kompetenscentret hör ett minnesteam och en poliklinik.

En minnesskötare gör minnesundersökningar och ser i samarbete med en geriatriker till att klienten får remiss till laboratoriet och hjärnröntgen. På mottagningen eller under ett hembesök bedömer minnesskötaren klientens hälsotillstånd och hur väl vården lyckats. Dessuto ...

Gör så här

Minnesskötarnas mottagningar fungerar endast enligt tidsbokning. Det behövs ingen remiss till minneskoordinatorn och man kan ringa en minneskoordinator i alla ärenden som gäller minnessjukdom.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 23.5.2023