suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Fysioterapi

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Syftet med öppenvårdens fysioterapi är att stödja och främja din rörelseförmåga och funktionsförmåga, din möjlighet att klara dig självständigt samt användningen av dina resurser i dina dagliga funktioner. Vi finns tillgängliga för dig i de olika skedena och situationerna i ditt liv.

Fysioterapi fokuserar på undersökning, handledning och rådgivning, uppföljning samt gruppverksamhet. Vi genomf ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Du kan söka dig till rehabiliteringstjänster inom öppenvården utan läkarremiss. Om din rehabilitering inte fortskrider terapeutiskt eller om det behövs ett medicinskt ställningstagande, kan vi hänvisa dig till en hälsocentralsläkare eller du kan behöva en remiss från en hälsocentralsläkare för att bedöma ditt rehabiliteringsbehov.

När en annan aktör, till exempel FPA, har rehabiliteringsansvaret, beviljas inte rehabilitering inom primärvården som ett komplement till FPA:s rehabilitering.

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer din situation och gör upp rehabiliteringsplan tillsammans med dig. Utgångspunkten för rehabilitering är att när din funktionsförmåga har förändrats på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, stöder vi din funktionsförmåga och självständighet genom rehabilitering.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 2.4.2024