suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Fria resebiljetter för civiltjänstgörare i arbetstjänst

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Då civiltjänstgöraren har rätt till en fri permissionsresa, kan tjänstgöringsplatsen ge honom fria resebiljetter till buss, tåg eller flyg.

Gör så här

Civiltjänstgöringsplatsen kontrollerar att civiltjänstgöraren har rätt till fria resor och

  • Skriver ut Matkahuoltos resebiljetter via Sivariweb. Biljetterna berättigar endast till fria permissionsresor. Biljetten duger inte som betalningsmedel inom samtarifftrafiken i Helsingfors och inte heller i bussarna till sådana trafikidkare hos kommunala trafikverk som inte godkänner Matkahuoltos biljetter. Biljetten gäller inte hos Onnibus.
  • Beställer tågbiljetter i appen med VR:s företagswebbutik i enlighet med Civiltjänstcentralens anvisningsblankett. Begär först per e-post användarkoder till Civiltjänstcentralen. Ange avtalsnumret på din tjänstgöringsplats.
  • Beställ flygbiljetter från Civiltjänstcentralen per telefon eller e-post. Uppge civiltjänstgörarens namn, telefonnummer och e-postadress då du gör din beställning.

För vem och på vilka villkor

En civiltjänstgörare som bor i Finland har rätt till fria permissionsresor till sin hem- och boningsort att under sin tjänstgöring och för hemförlovningsresan.

Den som bor stadigvarande i ett nordiskt land har rätt till fyra, den som bor någon annanstans i Europa har rätt till tre och den som bor utanför Europa har rätt till två fria permissionsresor tur och retur till sin hem- eller boningsort och dessutom till hemförlovningsresan.

Tjänstgöringsplatsen kan efter övervägande bevilja alla tjänstgörare en resa i Finland:

  1. ort där civiltjänstgöraren har en fast arbets- eller studieplats
  2. ort där civiltjänstgörarens maka eller permanenta sambo bor
  3. ort där civiltjänstgörarens förälder, syskon eller barn bor
  4. blivande boningsort, arbets- eller studieort, om civiltjänstgöraren kan uppvisa en kallelse till anställningsintervju, inträdesprov eller något annat motsvarande verifikat

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avCiviltjänstcentralen
Ansvarig för tjänstenCiviltjänstcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 13.4.2021