suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Förskoleundervisning i Vanda

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Förskoleundervisningen inleda ett år före barnet börjar i skolan. Förskoleundervisning ges fyra timmar per dag under skoldagarna.

Förskoleundervisningen är obligatorisk. Detta innebär att alla barn skall delta i förskoleundervisningen eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås året innan läroplikten börjar. Utöver förskoleundervisningen har barnet rätt till småb ...

Gör så här

Småbarnspedagogikens servicehandledning - Småbarnspedagogikens servicehandledning, e-post: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@vantaa.fi

Vanda-infos allmänna vägledning - E-post: vantaa-info@vantaa.fi

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i förskoleutbildningen som ordnas av kommunen. I förskoleutbildningen deltar också de 7-åringar vars skolstart skjutits fram samt de 5-åringar som fått ett beslut om förlängd läroplikt.

Barnen får förskoleundervisning på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Barnen får även lunch under den tiden.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 24.2.2024