suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Förskoleundervisning

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Med förskoleundervisning avses avgiftsfri undervisning som erbjuds sexåringar. Förskoleundervisning ordnas antingen i ett daghem eller i den blivande närskolan. Svenskspråkig förskoleundervisning i språkbad ordnas i ett daghem.

Förskoleundervisning erbjuds fyra timmar per dag under grundskolornas verksamhetstider. Förskoleundervisningen börjar vid samma tid som skolorna och upphör alltid den 31 maj.

Mer information finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).

Gör så här

I början av januari skickas en broschyr om de planerade förskoleplatserna till föräldrar med barn som är i förskoleålder nästa höst. Beslut om förskoleplatsen skickas ut till familjerna i slutet av april. I samband med detta informeras om möjlighet att bekanta sig med förskoleplatsen.

Förskolan blev obligatorisk från början av år 2015 enligt förändringar i lagen om grundläggande utbildning. Det här betyder att året innan läroplikten inleds bör barnet delta i förskoleundervisning som varar ett år eller i annan verksamhet som uppfyller förskolans målsättning.

Anmälan till förskolan, som inleds nästa höst, görs elektroniskt.

Ifall elektronisk anmälan inte är möjlig kan du få anmälningsblanketter servicekontoret Kompassen. Ifall du inte har en dator till ditt förfogande kan du göra anmälan till förskolan på Kompassen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i förskoleutbildningen som ordnas av kommunen. I förskoleutbildningen deltar också de 7-åringar vars skolstart skjutits fram samt de 5-åringar som fått ett beslut om förlängd läroplikt.

Barnen får förskoleundervisning på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Barnen får även lunch under den tiden.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 24.3.2020