suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Förberedande utbildning för invandrare

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

För sexåringar och barn som är i läropliktsålder ordnas undervisning som förbereder den grundläggande utbildningen. Denna undervisning är avsedd för elever med invandrarbakgrund, vars kunskaper i svenska eller finska ännu inte är tillräckliga för studier i en grupp för grundläggande utbildning.

För vem och på vilka villkor

Förberedande undervisning kan ges till elever med invandrarbakgrund vars kunskaper i finska eller svenska och övrig beredskap inte är tillräcklig för studier inom förskole- och grundläggande utbildningen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förberedande utbildning för invandrare eller barn och unga med invandrarbakgrund främjar integration, språkkunskaper och inlärning i läroämnens innehåll. Eventuella studier i det egna modersmålet främjar inlärningsfärdigheter och stärker den kulturella identiteten samt skapar en grund för inlärning av finska och/eller svenska.

Undervisning ges i minst 900 timmar till 6-10 åringar och till äldre än så i minst 1 000 timmar. Den som deltar i undervisningen har rätt att övergå till den grundläggande utbildningen redan innan timantalet uppfylls, om elevens färdigheter och beredskap tillåter det. Det är frivilligt för kommunerna att ordna förberedande utbildning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språksvenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 28.6.2021