suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Förberedande utbildning för invandrare

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

För den elev som inte kan svenska kan det ordnas förberedande undervisning. Den förberedande undervisningen följer en egen läroplan. Målet med förberedande undervisning är studier i svenska språket samt uppnåendet av allmän skolgångsberedskap. Eleven studerar i allmänhet ungefär ett år i en förberedande klass, varefter eleven flyttas till den egna närskolan. Eleven kan redan under den förberedande undervisningen delta i vissa ämnen i vanlig klass. Den förberedande undervisningen ges i de skolor som är lämpliga utgående från var elever med behov av denna undervisning finns.

Gör så här

De som behöver förberedande undervisning tar kontakt med koordinatorn för invandrarutbildningen.

För vem och på vilka villkor

Förberedande undervisning kan ges till elever med invandrarbakgrund vars kunskaper i finska eller svenska och övrig beredskap inte är tillräcklig för studier inom förskole- och grundläggande utbildningen.

Förberedande undervisning kan ordnas för elever som inte behärskar svenska.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förberedande utbildning för invandrare eller barn och unga med invandrarbakgrund främjar integration, språkkunskaper och inlärning i läroämnens innehåll. Eventuella studier i det egna modersmålet främjar inlärningsfärdigheter och stärker den kulturella identiteten samt skapar en grund för inlärning av finska och/eller svenska.

Undervisning ges i minst 900 timmar till 6-10 åringar och till äldre än så i minst 1 000 timmar. Den som deltar i undervisningen har rätt att övergå till den grundläggande utbildningen redan innan timantalet uppfylls, om elevens färdigheter och beredskap tillåter det. Det är frivilligt för kommunerna att ordna förberedande utbildning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 17.12.2019