suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Förberedande utbildning för invandrare

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

För invandrarelever kan förberedande undervisning ordnas för högst ett läsår. Målsättningen med den förberedande undervisningen är att

• ge eleverna tillräckliga språkliga färdigheter för att delta i allmänundervisningen

• stödja elevens integrering i skolan och samhället

• ge kunskaper och färdigheter enligt den allmänna lärokursen.

För vem och på vilka villkor

Förberedande undervisning kan ges till elever med invandrarbakgrund vars kunskaper i finska eller svenska och övrig beredskap inte är tillräcklig för studier inom förskole- och grundläggande utbildningen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förberedande utbildning för invandrare eller barn och unga med invandrarbakgrund främjar integration, språkkunskaper och inlärning i läroämnens innehåll. Eventuella studier i det egna modersmålet främjar inlärningsfärdigheter och stärker den kulturella identiteten samt skapar en grund för inlärning av finska och/eller svenska.

Undervisning ges i minst 900 timmar till 6-10 åringar och till äldre än så i minst 1 000 timmar. Den som deltar i undervisningen har rätt att övergå till den grundläggande utbildningen redan innan timantalet uppfylls, om elevens färdigheter och beredskap tillåter det. Det är frivilligt för kommunerna att ordna förberedande utbildning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språksvenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 10.6.2020